Thursday, June 13, 2013

Το τρίγωνο του διαβόλου!


Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις(ΜΜΕ) αποτελούν την ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας.Εν Ελλάδι το 99,5% των επιχειρήσεων απασχολούν το πολύ μέχρι 50 άτομα[1],ενώ στην ΕΕ ο μέσος όρος είναι στο 98,7%, και έχουν,συνήθως,την δομή και διαστάσεις της ατομικής επιχείρησης ή προσωπικής εταιρείας(Ο.Ε.,Ε.Ε.) ή κεφαλαιουχική Ε.Π.Ε. μονοπρόσωπη και μη.Τα τελευταία 2-3 χρόνια οι ΜΜΕ στην χώρα μας αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα βιωσιμότητας και ο τζίρος τους έχει μειωθεί από 40-90%.Η ανεργία ,η οποία είναι ελληνική,δεδομένο ότι οι μετανάστες <<απασχολούνται>> στην παραοικονομία,έχει πλέον ξεπεράσει το 27% και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ενδέχεται να κλειδώσει στο 30% στα τέλη του 2013.Οι ΜΜΕ βρίσκονται εγκλωβισμένες στο εξής <<τρίγωνο του διαβόλου>> στου οποίου τις  γωνίες τοποθετούμε τα παρακάτω:

1)Σφοδρή φοροεπιδρομή και αδυναμία εξόφλησης οφειλών προς το δημόσιο:Το κράτος,στην προσπάθεια του να παράξει σταθερό πρωτογενές πλεόνασμα ,κάνει επιδρομή στα φυσικά και νομικά πρόσωπα ώστε να ενισχύσει βραχυπρόθεσμα τα έσοδα του,με σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο-μεσοπρόθεσμα-στα κρατικά έσοδα και στην οικονομία.Ενώ τρέχει να εισπράξει ,καθυστερεί την επιστροφή ΦΠΑ και τα όποια κονδύλια αναλογούν στις ΜΜΕ από τα κρατικά και ευρωπαικά προγράμματα στήριξης, τα οποία είναι ψίχουλα εν συγκρίσει με την ταμειακή ασφυξία που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ.Οι ΜΜΕ αδυνατούν να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους στα ΙΚΑ,ΤΕΒΕ,επιμελητήρια,γραφειοκρατικές δαπάνες ,ενώ από την άλλη οι λογαριασμοί των ΔΕΚΟ και τα ενοίκια είναι στα ύψη.

2)Ελλειψη τζίρου-πενιχρός κύκλος εργασιών: Η οικονομική κρίση και η μείωση της αγοραστικής ικανότητας του κοινού  έχει ως αποτέλεσμα να μειωθεί ο τζίρος των ΜΜΕ από 40-90%(εξαρτάται από τον κλάδο).Σε αυτό συμβάλλει τα μέγιστα και ο ΦΠΑ που έχει παραμείνει στο 23%.Η κυβέρνηση δεν μπορεί να μειώσει τον ΦΠΑ εφόσον ο εν λόγω έμμεσος φόρος είναι αυτός που της προσφέρει βραχυπρόθεσμα τα μεγαλύτερα κρατικά έσοδα,ώστε να καταφέρει να επιτύχει σταθερό πρωτογενές πλεόνασμα για τα έτη 2013-2014 και να μπορέσει να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις με την Τροικα για περαιτέρω κουρέμα του δημ.χρέους, καθιστώντας το ΑΥΤΗ τη φορά βιώσιμο.Απο την άλλη,η κυβέρνηση δεν προστατεύει τις επιχειρήσεις από το λαθρεμπόριο των λαθρομεταναστών,οι οποίοι ακόμα και μπροστά στα εμπορικά καταστήματα απλώνουν ξεδιάντροπα τις κουρελούδες τους.

3)Αδυναμία χρηματοδότησης:Οι τράπεζες είναι στο κόκκινο λόγω της αύξησης των επισφαλειών(περίπου στο 25% ),το οποιο είναι  αποτέλεσμα της ύφεσης και παίζει καθοριστικό ρόλο στην προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων στη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού κλάδου , και λόγω των ζημιών που υπέστησαν από το κούρεμα των ομολόγων πέρυσι(PSI),και ακόμα δεν έχει προχωρήσει η ανακεφαλαιοποίηση μέσω EFSF(πακέτο 50 δις.€) και οι απαραίτητες συγχωνεύσεις ώστε να ενισχυθεί η τραπεζική επιφάνεια.Ως εκ τούτου είναι εξαιρετικά φειδωλές  στην χορήγηση δανείων,κυρίως στις άσημες ΜΜΕ οι οποίες αδυνατούν να καλύψουν τις τρέχουσες λειτουργικές τους ανάγκες .Οι μεγάλες επιχειρήσεις και οι πολυεθνικές κάνουν χρήση του brandname για να αντλήσουν ρευστότητα από τις τράπεζες(εσωτερικού και εξωτερικού) και προσφεύγουν στην αυτοχρηματοδότηση με πόρους από την διείσδυση τους στις αγορές του εξωτερικού.
Εδώ να σημειωθεί ότι οι μικρές επιχειρήσεις δεν υπάγονται στο άρθρο 99  του πτωχευτικού κώδικα,το οποίο εισάγει νέες ρυθμίσεις(την λεγόμενη προ-πτωχευτική διαδικασία συνδιαλλαγής με τους πιστωτές) για τις επιχειρήσεις που βρίσκονται σε οικονομική δυσπραγία ,έτσι ώστε μέσω της επικύρωσης  στο δικαστήριο της προηγηθείσας συμφωνίας με τους πιστωτές,να δρομολογηθεί η διαδικασία εξυγίανσης  και να αποφευχθεί,εν τέλει,η χρεοκοπία.Οι ΜΜΕ  διατηρούν,συνήθως,σχέσεις συνεργασίας(προμηθευτές) με τις μεγάλες,και η οικονομική δυσπραγία των ΜΜΕ έχει αντίκτυπο στην λειτουργία των μεγάλων επιχειρήσεων και σε όλους ανεξαιρέτως τους stakeholders της αλυσίδας παραγωγής αξίας .Οι ΜΜΕ αδυνατούν να υπαχθούν στο άρθρο 99 λόγω:α)των διαστάσεων τους και του μικρού,σχετικά,ετήσιου τζίρου,
β)αδυναμίας προκαταβολής του <<σοσιαλιστικού>> παραβόλου των 5000€ για την (τυχόν)πληρωμή του εμπειρογνώμονα,γ)ταμειακή ασφυξία που παραβλάπτει σχεδόν το σύνολο των πιστωτών.

Το τρίγωνο του διαβόλου καταστρέφει τον οικονομικό ιστο της χώρας.
Πώς το ερμηνεύει ο εμπορικός κόσμος από αυτά που ακούμε και διαβάζουμε;Τρία σενάρια:
1)<<Σχέδιο εξόντωσης>> των ΜΜΕ και δόλιας αντικατάστασης τους από τις πολυεθνικές εταιρίες,οι οποίες μπορούν να ανταπεξέλθουν στα δυσχερή μέτρα   για τους λόγους που αναπτύξαμε παραπάνω(autofinancing,brandname).
2)Ανικανότητα των κυβερνώντων να <<λύσουν την εξίσωση>> λόγω βαθιάς έως βαθυτάτης άγνοιας της αγοράς(από το κολλέγιο στα κοινοβουλευτικά έδρανα).
3)Αναπόφευκτο <<σπιράλ θανάτου>>(G.Soros) εξαιτίας του γεγονότος ότι συνέπεσε η παγκόσμια οικονομική κρίση με την δημοσιον.χρεοκοπία,σπιράλ που ενδέχεται να λάβει τέλος με:α)την ικανοποιητική επανακεφαλαιοποίηση του τραπ.συστήματος με προβλεπόμενο κούρεμα και των χρεών των ιδιωτών προς τις τράπεζες,β)σταθερό πρωτογενές πλεόνασμα για δυο συνεχόμενες χρονιές ώστε να τελειώσει η λιτότητα και να δρομολογηθεί  γενναίο κούρεμα του δημ.χρέους(PSI=public sector involvement).

Υ.Γ.:Το βατερλώ της τρικομματικής κυβέρνησης ,αν αυτό επέλθει,δεν θα είναι η ΕΡΤ και η κάθε ΕΡΤ, αλλα το βατερλώ των ΜΜΕ.Λευτεριά στις ΜΜΕ!

 

[1]: Πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. Ευρώ(Ελλάδα:το 96,6%)
Μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και ο κύκλος εργασιών της δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. Ευρώ.(Ελλάδα:το 3%)
Μεσαία επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζομένους και της οποίας ο κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ.(Ελλάδα:το 0,4%).
Michalis Delta
 

1 comment: